Ulla Golman - Psykoterapeut   Psykokinesiolog   Inter.dipl Feng Shui konsulent
Psykoterapi/Psykokinesiologi 

Underbevidstheden gemmer på alle de informationer vi har brug for, for at overleve uden frygt eller smerte. 

Disse informationer er erfaret gennem opvæksten i alle aldre, og er de trosmønstre vi reagerer efter.

Et trosmønster  er gevinsten og resultatet af en erfaring vi fik da vi gik igennem og kom ud af en stressfyldt situation. Det er som et par briller vi tager på og så glemmer de sidder der. 

Det bliver en sandhed om livet vi ikke ved er aktivt med i senere valg.  
 
Så man kan godt forstå at vi ikke altid genkender en reaktion der synes god i f.eks 5 årsalderen men langt fra er det idag.

Det er en ganske automatisk adfærd vi ikke selv altid er i stand til at ændre eller kontrollerer.

Ved hjælp af øget viden og "opdatering" af disse gamle filer, bliver det muligt, at blive mere af den  dig, du egentligt er,og helst vil være idag.

 

 
 En konsultation kan f.eks se sådan ud:
 
Jeg arbejder individuelt med en eller flere personer, par eller familierelationer, med udgangspunkt i ønske om hvad der er vigtigt for at nå det ønskede resultat.  
 
Vi starter med en samtale som skal klargøre hvad du som klient ønsker at opnå.
 
Vi samtaler om baggrund, mulige årsager/oplevelser og tanker omkring problemet,  som skal danne baggrund for at arbejde videre med psykokinesiologien, som er et redskab til at finde tidspunkter i din fortid som har været af særlig stor betydning for problemet. 
 

Altså :Psykokinesiologi.
Du er også velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer.
 
 
Tidbestilling eller yderligere information :
 
Ring på tlf.  22278182   Tirsdag og torsdag mellem klokken 13 og 14.
 
     
 
 
Psykoterapeut     Psykokinesiolog     Feng Shui konsulent     
Nørregade 41 4.sal. nr 403 1165 Kbh K       
 Tlf: +45 22278182        mail:golman@mail.dk
     
        
 
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hjemmeside drevet af  Vistaprint