Ulla Golman - Psykoterapeut   Psykokinesiolog   Inter.dipl Feng Shui konsulent


Psykoterapi/Psykokinesiologi 

Underbevidstheden gemmer på alle de informationer vi har brug for, for at overleve bedst muligt uden frygt eller smerte. 
 
Disse konklutioner er dannet gennem opvæksten i alle aldre, og er de trosmønstre vi lever efter baseret på erfaring og oplevelser. 
Dem skal vi have ret i, ellers er de jo ikke en"hjælp".
 
Et trosmønster er gevinsten og resultatet af en erfaring vi fik da vi kom ud af en stress fyldt situation. Det er som et par briller vi tager på og så glemmer de sidder der. 
 
Det bliver en sandhed fra fortiden om livet, vi ikke ved er aktivt med i senere valg på nutid.  
 
Så man kan godt forstå at vi ikke altid genkender og forstår en reaktion der synes god i f.eks 5 års alderen men langt fra er det idag.
 
Det er en ganske automatisk adfærds reaktion, vi ikke  altid selv er i stand til at ændre eller kontrollerer.
 
Ved hjælp af øget viden og "opdatering" af disse gamle filer, bliver det muligt, at blive mere af den  dig, du egentligt er og helst vil være idag. 
 
 
 
 
 En konsultation  kan f.eks se sådan ud: 
                            
Jeg arbejder individuelt med en eller flere personer, par eller familierelationer, med udgangspunkt i ønske om hvad der er vigtigt for at nå det ønskede resultat.  
 
Vi starter med en samtale som skal klargøre hvad du som klient ønsker at opnå.
 
Vi samtaler om baggrund, mulige årsager/oplevelser og tanker omkring problemet, som skal danne baggrund for at arbejde videre med psykokinesiologien, som er et redskab til at finde tidspunkter i din fortid som har været af særlig stor betydning for problemet. 
 
 

Du er også velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer.
 
 
Tidbestilling eller yderligere information :
 
Ring/sms på tlf.  22278182
Mail: golman@mail.dk   

     
 Ulla Golman  Nørregade 41  4.sal  1165 Kbh K


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SiteBuilder drevet af  Vistaprint